Bezpieczeństwo


Pod pojęciem bezpieczeństwa można zawrzeć tematy związane z możliwością wystąpienia awarii sprzętu, systemu bądź związanych z próbami ataków hackerów. Ten punkt dotyczy prób włamań do naszej witryny. Cele tego typu włamań mogą być różnorodne. Niektóre osoby robią to dla przyjemności, udowodnienia własnych umiejętności – takie osoby zazwyczaj pozostawiają na stronie informacje na temat luk jakie znaleźli w naszej witrynie. Inne osoby mogą to robić z identycznych powodów jednak ich działalność kończy się zniszczeniem dorobku naszej pracy. Może się również okazać, że atak na naszą stronę jest efektem działań chociażby konkurencji, która może starać się zdobyć jak najwięcej informacji dotyczących naszych klientów.

Zdecydowana większość włamań do systemów / witryn internetowych była możliwa tylko i wyłącznie ze względu na niedbałość osób odpowiedzialnych za administrację serwerem bądź programistów tworzących witrynę. Dlatego niezwykle istotne jest dołożenie wszelkich starań w fazie projektowania zabezpieczeń naszej witryny. Wprowadzone przez nas zabezpieczenia powinny być solidnie i dokładnie przetestowane na ewentualność włamań. Osoby zajmujące się zabezpieczaniem systemów winny być regularnie szkolone, tak aby poznawać i móc reagować na nowe zagrożenia. Należy pamiętać, że przechowujemy dane (niekiedy dane wrażliwe) swoich klientów i naszym prawnym obowiązkiem jest ich należyta ochrona.