Kasy fiskalne – ulgi dla podatników zwolnionych z VAT

Posted on

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, po przekroczeniu określonego limitu są zobowiązani do zainstalowania urządzenia fiskalnego. Kupując pierwszy sprzęt tego typu, mają oni prawo rozliczyć ulgę. Jak powinna przebiegać ta procedura u osób, które są zwolnione z VAT? Poniżej przedstawiamy garść przydatnych informacji na ten temat, które mogą się okazać niezwykle pomocne dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją własną działalność gospodarczą.

Jak mówi art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, gdy podatnik rozpoczął ewidencję obrotu w ustalonych terminach i zajmuje się wyłącznie wykonywaniem czynności zwolnionych z podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na bazie art 113 ust. 1 i 9, Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup każdego z urządzeń, jakimi są kasy fiskalne zgłoszone na dzień powstania obowiązku ewidencjowania w wysokości 90% kwoty zakupu; jednak nie więcej niż 700 złotych. Zwrot jest dokonywany na rachunek bankowy przedsiębiorcy w banku, który ma siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku.

 Dane, jakie powinny znaleźć się we wniosku o zwrocie ulgi za zakup sprzętu określanego mianem kasy fiskalne to: imię oraz nazwisko lub nazwa podatnika, dane adresowe NIP oraz informacja odnośnie numeru licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, numeru rejestracyjnego oraz numeru bocznego (dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców instalujących kasę w pojeździe).

 Dodatkowo, do takiego wniosku osoby kupujące Kasy fiskalne powinny dołączyć oryginał faktury potwierdzającej zakup razem z dowodem zapłaty całej należności, dane podmiotu prowadzącego serwis kas, który przeprowadził fiskalizację sprzętu, a także numer rachunku bankowego podatnika lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot należnych środków.

Tags: , ,